TAISYKLĖS

KIEKVIENAS SPORTO KLUBO NARYS PRIEŠ NAUDODAMASIS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PRIVALO SUSIPAŽINTI SU SPORTO KLUBO TAISYKLĖMIS

1. Klubo narys, sportuojantis klube, turi turėti galiojančią nario kortelę, kuri prieš treniruotę pateikiama administratorei.

2. Lankytojas, prieš pasirinkdamas sporto paslaugas, turi atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir galimą šių paslaugų poveikį jam.

3.  Sporto klubo patalpose privaloma:

 • Susipažinti su esamos įrangos naudojimo taisyklėmis ir ją naudoti tik pagal tiesioginę paskirtį. Nemėtyti štangų skridinių ir svarmenų ant grindų, neniokoti inventoriaus. Esant bet kokiems neaiškumams, kreiptis į trenerį.
 • Atlikus pratimą, įrangą palikti švarią ir tvarkingą, svarmenis ar kitą naudotą inventorių grąžinti į vietą.
 • Per pertraukas tarp pratimų nesėdėti ant treniruoklių ir netrukdyti jais naudotis kitam klubo nariui.
 • Nedelsiant informuoti sporto klubo darbuotojus apie pastebėtus įrangos gedimus.
 • Nedelsiant informuoti sporto klubo darbuotojus apie savo ar kitų klubo narių sveikatos pablogėjimą ar traumą patirtą sporto klube.
 • Saugoti raktus nuo persirengimo spintelės.

4. Į treniruoklių salę klubo nariai įleidžiami tik su tvarkinga ir švaria sportine apranga ir avalyne.
5. Išeinant, administracijoje privaloma palikti persirengimo spintelės raktus ir pasiimti klubo nario kortelę.
6. Sporto klubo patalpose draudžiama:

 • Įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti.
 • Naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ir kita įranga.
 • Būti neblaiviems ir apsvaigusiems nuo psichotropinių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų).
 • Eiti į darbuotojams skirtas patalpas, būti administratorių darbo vietoje.

7. Abonementų stabdymas.

 • 8 kartų, rytinis, vakarinis,savaitės ir 2 savaičių abonementas (nestabdomas).
 • 1 mėn. neribotas abonementas (stabdomas 1 kartą iki 14 dienų ir nemažiau 7 dienų).
 • 2 mėn. abonementas (stabdomas 2 kartus iki 20 dienų ir nemažiau 7dienų).
 • 3 mėn. abonementas (stabdomas 3 kartus iki 30 dienų ir nemažiau 7 dienų).
 • 6 mėn. abonementas (stabdomas 4 kartus iki 40 dienų ir nemažiau 7 dienų).
 • 12 mėn. abonementas (stabdomas 5 kartus iki 60 dienų ir nemažiau 7 dienų).

Abonementas stabdomas tik ligos atveju pateikus gydytojo pažymą. Būtina pranešti iš anksto ( nurodyti savo vardą bei pavardę el.paštu arba telefonu).

8. Nepilnamečiams nuo 12 iki 16 metų amžiaus sportuoti leidžiama tik su tėvų arba globėjų sutikimu. Sutikimas patvirtina, kad nepilnamečio būklė leidžia naudotis sporto klubo paslaugomis ir užtikrina nepilnamečio žalos atlyginimą, atsako už nepilnamečio lankytojo tinkamą elgesį ir bet kokį sveikatos sutrikimą.
9. Vertingų daiktų ir pinigų į sporto klubą nerekomenduojama neštis. Lankytojai asmeninius daiktus turi laikyti rakinamose spintelėse persirengimo kambariuose. Sporto klubas neatsako už lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Rasti daiktai sporto klube saugomi 30 dienų.

NESILAIKANTIEMS ŠIŲ TAISYKLIŲ, SPORTO KLUBO ADMINISTRACIJA TURI TEISĘ UŽDRAUSTI SPORTUOTI.